Kosten en data leefstijlcoach voor fysiotherapeuten

Kosten opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten

Investering
De investering voor de opleiding bedraagt Euro 3.125,00. De opleiding is vrijgesteld van BTW. De opleiding kan desgewenst in 8 termijnen van Euro 420,00 voldaan worden. Daarnaast zijn er kosten voor de examens, materialen en literatuur. De opleiding bestaat uit drie modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Bij een voldoende voor alle examens wordt een certificaat uitgereikt. Eventueel kan bij een onvoldoende eindexamen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop wordt aangegeven wat de uitslag van de verschillende examens is.*

Examenkosten
De examenkosten zijn voor module 1 en 2 per examen Euro 150,00, inclusief eventuele herkansing. Je kunt pas opgaan voor het eindexamen wanneer de deelexamens voldoende zijn afgerond.
De kosten voor het eindexamen na module 3 bedragen Euro 195,00.
De herkansing van het eindexamen bedraagt Euro 195,00. Wanneer er echter maar 1 onderdeel hoeft te worden herkanst van het examen zijn de kosten Euro 125,00.

Materialen en literatuur
Voor de literatuur verwijzen we je naar de literatuurlijst. We verwachten dat je verplichte literatuur aanschaft voor de onderwerpen beweging en coaching. Dat mag op het moment dat het huiswerk ernaar verwijst. Tweedehands literatuur is prima wanneer de druk overeenstemt of na overleg met desbetreffende docent. De investering bedraagt ongeveer Euro 340 bij nieuwwaarde.
We gaan er vanuit dat je beschikking hebt over een computer en internet. Daarnaast zijn sportschoenen en sportieve kleding geen gek idee :-). Een hartslagmeter, stopwatch, weegschaal of andere gadgets zijn aan te schaffen op eigen initiatief maar niet noodzakelijk voor de opleiding.

*Een getuigschrift met daarop de behaalde deelcertificaten kan worden aangevraagd na het laatste examen wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder voor het certificaat uitgereikt door het CPION te gaan. Deze verklaring wordt niet standaard uitgereikt. De examens kunnen maximaal twee keer worden herkanst.

Data

Planning opleiding tot leefstijlcoach

Startdatum groep 1: 17 mei 2018

De groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

Tijden:

donderdag 9:30-16:00

Locatie:

HNK Ede Horapark
Bennekomseweg 41
6717 LL Ede

10 minuten wandelen van station

Data groep 1 (start 17 mei 2018)

Les 1 17 mei 2018
Les 2 31 mei 2018
Les 3 21 juni 2018
Les 4 12 juli 2018
+ verstrekking toets 1

Les 5 13 september 2018
Les 6 4 oktober 2018
Les 7 1 november 2018
Les 8 15 november 2018 toets 2
Herexamen toets 2 29 november 2018

Les 9 6 december 2018
Les 10 10 januari 2019
Les 11 31 januari 2019

Examen 14 februari 2019

Herexamen 14 maart 2019

Toelatingseisen voor de opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten

1. Je bent fysiotherapeut*. Dit toon je aan door je diploma digitaal toe te sturen.

2. Daarnaast ben je werkzaam in een praktijk of bestaat je werk uit het begeleiden van mensen.

 

* Hbo geschoolde beweegprofessionals of bewegingswetenschappers met een universitaire achtergrond komen in overleg, afhankelijk van hun werk en ervaring, ook in aanmerking voor een versnelde opleiding. Hiervoor kun je het beste even contact opnemen met 06 3400 52 52