Kosten en data

Kosten

Investering
De investering voor de opleiding bedraagt Euro 4.380,00. De opleiding is per 1 januari 2017 vrijgesteld van BTW. De opleiding kan desgewenst in 10 termijnen van Euro 481,80 voldaan worden. Daarnaast zijn er kosten voor de examens, materialen en literatuur. De opleiding bestaat uit drie modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Bij een voldoende voor alle examens wordt een certificaat uitgereikt. Eventueel kan bij een onvoldoende eindexamen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop wordt aangegeven wat de uitslag van de verschillende examens is.*

Examenkosten
De examenkosten zijn voor module 1 en 2 per examen Euro 150,00, inclusief eventuele herkansing. Je kunt pas opgaan voor het eindexamen wanneer de deelexamens voldoende zijn afgerond.
De kosten voor het eindexamen na module 3 bedragen Euro 195,00.
De herkansing van het eindexamen bedraagt Euro 195,00. Wanneer er echter maar 1 onderdeel hoeft te worden herkanst van het examen zijn de kosten Euro 125,00.

Materialen en literatuur
Voor de literatuur verwijzen we je naar de literatuurlijst. We verwachten dat je verplichte literatuur aanschaft. Dat mag op het moment dat het huiswerk ernaar verwijst. Tweedehands literatuur is prima wanneer de druk overeenstemt of na overleg met desbetreffende docent. De investering bedraagt Euro 340 bij nieuwwaarde.
We gaan er vanuit dat je beschikking hebt over een computer en internet. Daarnaast zijn sportschoenen en sportieve kleding geen gek idee :-). Een hartslagmeter, stopwatch, weegschaal of andere gadgets zijn aan te schaffen op eigen initiatief maar niet noodzakelijk voor de opleiding.

*Een getuigschrift met daarop de behaalde deelcertificaten kan worden aangevraagd na het laatste examen wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder voor het certificaat uitgereikt door het CPION te gaan. Deze verklaring wordt niet standaard uitgereikt. De examens kunnen maximaal twee keer worden herkanst.

Data

Planning opleiding tot leefstijlcoach

Startdatum groep 13: 26 januari 2018, Vol. Bij aanmelding kom je op de reservelijst.

Startdatum groep 14: 21 september 2018, aanmelden is mogelijk

Tijden:

vrijdag 9:30-16:00

Locatie:

Antropia, Cultuur en Congrescentrum – Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen
Op loopafstand station Driebergen-Zeist en nabij afslag A12

Data groep 11 (start 27 januari 2017)

Les 1 27 januari 2017
Les 2 17 februari 2017
Les 3 17 maart 2017
Les 4 14 april 2017
Les 5 19 mei 2017
Les 6 16 juni 2017 + verstrekking toets 1

Les 7 7 juli 2017
Les 8 8 september 2017
Les 9 29 september 2017
Les 10 13 oktober 2017
Les 11 3 november 2017
Les 12 24 november 2017 Toets 2

Herexamen toets 2 8 december 2017

Les 13 22 december 2017
Les 14 12 januari 2018
Les 15 2 februari 2018
Les 16 23 februari 2018
Les 17 Examen 16 maart 2018

Herexamen 6 april 2018

Diplomauitreiking 20 april 2018 17:00

Data groep 12 (start 22 september 2017)

Les 1 22 september 2017
Les 2 6 oktober 2017
Les 3 10 november 2017
Les 4 1 december 2017
Les 5 15 december 2017
Les 6 19 januari 2018
+ verstrekking toets 1

Les 7 9 februari 2018
Les 8 9 maart 2018
Les 9 30 maart 2018
Les 10 20 april 2018
Les 11 18 mei 2018
Les 12 8 juni 2018 toets 2
Herexamen toets 2 22 juni 2018

Les 13 29 juni 2018
Les 14 7 september 2018
Les 15 28 september 2018
Les 16 12 oktober 2018E
Examen 9 november 2018

Herexamen 7 december 2018

Diplomauitreiking 21 december 2018

Data groep 13 (start 26 januari 2018)

Les 1 26 januari 2018
Les 2 16 februari 2018
Les 3 23 maart 2018
Les 4 13 april 2018
Les 5 25 mei 2018
Les 6 15 juni 2018
+ verstrekking toets 1

Les 7 6 juli 2018
Les 8 14 september 2018
Les 9 5 oktober 2018
Les 10 16 november 2018
Les 11 30 november 2018
Les 12 14 december toets 2
Herexamen toets 2 11 januari 2019

Les 13 18 januari 2019
Les 14 8 februari 2019
Les 15 8 maart 2019
Les 16 29 maart 2019
Examen 19 april 2019

Herexamen 17 mei 2019

Diplomauitreiking 14 juni 2019

Data groep 14 (start 21 september 2018)

Les 1 21 september 2018
Les 2 2 november 2018
Les 3 23 november 2018
Les 4 21 december 2018
Les 5 1 februari 2019
Les 6 22 februari 2019
+ verstrekking toets 1

Les 7 15 maart 2019
Les 8 5 april 2019
Les 9 17 mei 2019
Les 10 7 juni 2019
Les 11 21 juni 2019
Les 12 5 juli 2019 toets 2
Herexamen toets 2 13 september 2019

Les 13 6 september 2019
Les 14 27 september 2019
Les 15 1 november 2019
Les 16 22 november 2019
Examen 13 december 2019

Herexamen 17 januari 2020

Diplomauitreiking 7 februari 2020