Leefstijlcoach voor fysiotherapeuten

De versnelde opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten

De pilot met leefstijlcoaches van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid, zorgverzekeraar CZ en Universiteit Maastricht laat positieve resultaten zien. Deze resultaten zijn 23 september 2017 bekend gemaakt en ondersteunen al het voorwerk wat al gedaan is om per 2019 de leefstijlcoach in het basispakket op te nemen.
Om die reden komt de Academie voor Leefstijl en Gezondheid met een versnelde opleiding voor fysiotherapeuten. Al vele fysiotherapeuten hebben de opleiding gedaan en zien het als een meerwaarde op hun kennis en kunde. Omdat de belangstelling toeneemt is er nu een speciale opleiding voor fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en andere hbo-beweegprofessionals. De opleiding is zeer geschikt voor fysiotherapeuten die hun kennis willen uitbreiden van de hele leefstijl en specifiek van voeding, slaappatroon, ontspanning en kennis van breed in te zetten leefstijlinterventies.
Daarnaast kunnen de beweegprofessionals hun coachingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen.
De versnelde opleiding voor fysiotherapeuten biedt dezelfde kennis en vaardigheden als de reguliere opleiding tot leefstijlcoach. Maar omdat het onderdeel bewegen niet tot nauwelijks behandeld hoeft te worden kan met 11 in plaats van 16 lessen worden volstaan. Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNGF.
Je wordt toegelaten tot deze versnelde opleiding wanneer je werkzaam bent als fysiotherapeut of andere hbo- of wo-beweegprofessional en in je dagelijks werk mensen begeleid. Bij twijfel kan er altijd contact worden opgenomen.
De eerste groep start 17 mei 2018. Meer weten over kosten en data?

3 modules

De opleiding bestaat uit 11 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De 3 modules hebben als thema Coach jezelf en de ander 1 en 2 en module 3 Coach de groep. Kennis van voeding en bewegen is belangrijk omdat het de vaardigheden van de coach ondersteunt. Maar belangrijker is dat een coach kan doorvragen om onderliggende thema’s te achterhalen en de cliënt of patiënt zelf weer verantwoordelijk te maken voor zijn of haar leefstijl. Er wordt dan ook in de les veel aandacht besteed aan rollenspellen en drama-werkvormen. De thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan. De kennis van beweging wordt bekend verondersteld maar wordt wel in de E-learning aangeboden en geïntegreerd in de werkvormen in de les om het coachen te oefenen. Ook in de examens wordt deze kennis getoetst.

De nadruk ligt op coachingstechnieken, een leefstijlcoach doet meer dan beweeg- en voedingsadviezen geven..

In een leercontract stel je de individuele leerdoelen op. Naast individuele en groepsopdrachten is het de bedoeling dat je gedurende de studie direct je kennis toepast in je praktijk. Aan het eind van iedere module is er een examen. Coachingsvaardigheden zijn een erg belangrijk onderdeel van de opleiding. Alle lessen zijn hier omheen gebouwd. Iedere les kun je individueel of in de groep je vaardigheden oefenen en toepassen.
De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en een eindpresentatie waarin je eindopdracht is verwerkt. De eindopdracht is een individuele opdracht waarin je jezelf de vraag stelt wat er nog nodig is om als leefstijlcoach aan de slag te gaan.

De studiebelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-10 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van opdrachten. Dit komt neer op gemiddeld 200-250 uren zelfstudie. De opleiding is zoveel mogelijk evidence based, dat wil zeggen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt met E-learning.

Hoe ziet een lesdag er uit?

Elke dag start om 9.30 uur vragen over het huiswerk en actualiteiten (Nieuwe sites, interessante App’s, nieuw wetenschappelijk onderzoek, goed documentaires, leuke krantenartikelen etc.). Het huiswerk wordt in een E-learning aangeboden en bestaat uit lezen van artikelen, bestuderen van (delen) van boeken en doe-opdrachten. Bijvoorbeeld: Doe eens mee aan een sportactiviteit die je nog nooit hebt gedaan of ga eens samen met je coachee bewegen.

Tot 10.30 uur is er tijd voor discussie of intervisie. Dat gebeurt aan de hand van stellingen of ervaringen die de docenten of studenten inbrengen. In het begin van de les wordt er ook vanaf module 2 aandacht besteedt aan een korte intervisie naar aanleiding van de ervaringen bij het zelf coachen.

Tot 12.30 uur worden er korte colleges gegeven over bewegen en coaching, afgewisseld met praktische oefeningen. Door de mogelijkheden van het mooie terrein bij de les-accomodatie hebben we het voorrecht om vaak naar buiten te kunnen voor een lesonderdeel.

Na de middagpauze volgen er weer, afhankelijk van het overkoepelende thema verschillende lesonderdelen. De bedoeling van de lessen is dat er naast kennisoverdracht en discussie veel ruimte is voor het praktisch toepassen van de kennis door bijvoorbeeld te oefenen in rollenspellen of het observeren van een gespeelde casus.
Om 15.45 uur sluiten we de dag gezamenlijk af zodat het programma uiterlijk 16:00 eindigt.

In totaal zijn er 66 contacturen

Wat verwacht de Academie voor Leefstijl en Gezondheid van de student?

  • De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. De student formuleert zijn persoonlijke leerdoel.
  • De student oefent zo vaak mogelijk en past het geleerde zo vaak mogelijk toe in werk- en thuissituatie.
  • De student reflecteert, geeft feedback en kan feedback ontvangen.
  • De student daagt zichzelf uit om (meer) risico te nemen en uit de comfortzone te komen.
  • De student vraagt de aandacht en zorg die hij/zij nodig heeft.
  • De student werkt zelf aan een gezonde leefstijl en is zich als ervaringsdeskundige bewust van zijn voorbeeldrol*

*Een student hoeft geen fitte en slanke topsporter te zijn. Ook een student in een rolstoel kan een prima coach en een voorbeeld zijn.

Aanmelden

Startdatum opleiding *

Keuze opleiding *

Naam *

Tussenvoegsels

Voorletters *

Volledige naam zoals deze op het examencertificaat dient te komen *

Geslacht *

Straat en huisnummer *

Postcode *

Woonplaats *

Provincie *

Land *

Geboortedatum dd-mm-jjjj*

Geboorteplaats *

Uw email *

Telefoonnummer overdag *

Telefoonnummer 's avonds

Werkzaam bij *

Plaats *

Functie *

Beroepsvereniging

Accreditatienummer

Hoe ben je geattendeerd op deze opleiding *

Vooropleiding *

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving en betaalwijze *

 1 termijn 2 ( mogelijk bij plusmodules) 10 termijnen (leefstijlcoach), zie opties bij kosten en data 8 termijnen (leefstijlcoach dietisten en leefstijlcoach fysiotherapeuten)

 Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden*
         Download inschrijfvoorwaarden

Factuuradres
Wil je de factuur of post op een ander adres dan hierboven vermeld ontvangen, vul dat dan hieronder in.

captcha

* = verplichte velden