Leefstijlcoach

De opleiding
De opleiding Leefstijlcoach van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid is een post-hbo-opleiding van 16 lessen in 3 modules en duurt ruim 1 jaar. De opleiding is bedoeld voor professionals in de zorg of de sport op hbo-niveau (diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, hbo-v’ers en praktijkondersteuners), maar ook HR-managers, buurtsportcoaches, P&O adviseurs en bijvoorbeeld maatschappelijk werkers vinden de opleiding een aanvulling op hun kennis en vaardigheden. Toelating vindt plaats op basis van de vooropleiding en eventueel een intakegesprek. (Geen juiste vooropleiding maar minimaal HBO en grote motivatie?).

Inge Veldhuis: “Ik heb ongelooflijk veel aan de opleiding gehad. Ik heb er zó veel geleerd, me een mening kunnen vormen van hoe ik het zelf wil gaan aanpakken. Het was wel veel, naast een baan en een gezin. Je zat in een sneltrein. Ik was opgeleid tot directiesecretaresse en had daarnaast jaren groepsfitnesslessen gegeven. Maar de medische ondergrond moest ik mezelf nog helemaal eigen maken. En vervolgens direct toepassen. Want bij deze opleiding leer je onmiddellijk de theorie toe te passen in de praktijk. Het ging dus razendsnel. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ik ga nu mijn eigen leefstijlcoachpraktijk starten. Aan huis, in samenwerking met het fitnesscentrum waar ik werk. Ik ben er klaar voor.” (Inge is gestart in groep 1 en inmiddels afgestudeerd)

3 modules
De opleiding bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De 3 modules hebben als thema Coach jezelf, Coach de ander en Coach de groep. Kennis van voeding en bewegen is belangrijk omdat het de vaardigheden van de coach ondersteunt. Maar belangrijker is dat een coach kan doorvragen om onderliggende thema’s te achterhalen en de cliënt of patiënt zelf weer verantwoordelijk te maken voor zijn of haar leefstijl. Er wordt dan ook in de les veel aandacht besteed aan rollenspellen en dramawerkvormen. De thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan.

De nadruk ligt op coachingstechnieken, een leefstijlcoach doet meer dan beweeg- en voedingsadviezen geven..

In een leercontract stel je de individuele leerdoelen op. Naast individuele en groepsopdrachten is het de bedoeling dat je gedurende de studie zelf een cliënt gaat begeleiden. Aan het eind van iedere module is er een examen. Coachingsvaardigheden zijn een erg belangrijk onderdeel van de opleiding. Alle lessen zijn hier omheen gebouwd. Iedere les kun je individueel of in de groep je vaardigheden oefenen en toepassen.
De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en een eindpresentatie waarin je eindopdracht is verwerkt. De eindopdracht is een individuele opdracht waarin je jezelf de vraag stelt wat er nog nodig is om als leefstijlcoach aan de slag te gaan.

De studiebelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-10 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van opdrachten. Dit komt neer op gemiddeld 300 uren zelfstudie. De opleiding is zoveel mogelijk evidence based, dat wil zeggen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2017 zal er gewerkt worden met E-learning.

Hoe ziet een lesdag er uit?
Elke dag start om 9.30 uur vragen over het huiswerk en actualiteiten (Nieuwe sites, interessante App’s, nieuw wetenschappelijk onderzoek, goed documentaires, leuke krantenartikelen etc.). Het huiswerk, wat per 1 januari via E-learning wordt aangeboden, bestaat uit lezen van artikelen, bestuderen van (delen) van boeken en doe-opdrachten. Bijvoorbeeld: Doe eens mee aan een sportactiviteit die je nog nooit hebt gedaan, ga eens samen met je coachee bewegen of geef een workshop over gezonde voeding aan een groep.

Tot 10.30 uur is er tijd voor discussie of intervisie. Dat gebeurt aan de hand van stellingen of ervaringen die de docenten of studenten inbrengen. In het begin van de les wordt er ook vanaf module 2 aandacht besteedt aan een korte intervisie naar aanleiding van de ervaringen bij het zelf coachen.

Tot 12.30 uur worden er korte colleges gegeven over voeding, bewegen en coaching, afgewisseld met praktische oefeningen. Door de mogelijkheden van het mooie terrein bij de les-accomodatie hebben we het voorrecht om vaak naar buiten te kunnen voor een lesonderdeel.

Na de middagpauze volgen er weer, afhankelijk van het overkoepelende thema verschillende lesonderdelen. De bedoeling van de lessen is dat er naast kennisoverdracht en discussie veel ruimte is voor het praktisch toepassen van de kennis door bijvoorbeeld te oefenen in rollenspellen of het observeren van een gespeelde casus.
Om 15.45 uur sluiten we de dag gezamenlijk af zodat het programma uiterlijk 16:00 eindigt.

In totaal zijn er 96 contacturen

 

Wat verwacht de Academie voor Leefstijl en Gezondheid van de student?

  • De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. De student formuleert zijn persoonlijke leerdoel.
  • De student oefent zo vaak mogelijk en past het geleerde zo vaak mogelijk toe in werk- en/of thuissituatie.
  • De student reflecteert, geeft feedback en kan feedback ontvangen.
  • De student daagt zichzelf uit om (meer) risico te nemen en uit de comfortzone te komen.
  • De student vraagt de aandacht en zorg die hij/zij nodig heeft.
  • De student werkt zelf aan een gezonde leefstijl en is zich als ervaringsdeskundige bewust van zijn voorbeeldrol*

*Een student hoeft geen fitte en slanke topsporter te zijn. Ook een student in een rolstoel kan een prima coach en een voorbeeld zijn.

Aanmelden

Startdatum opleiding *

Keuze opleiding *

Naam *

Tussenvoegsels

Voorletters *

Volledige naam zoals deze op het examencertificaat dient te komen *

Geslacht *

Straat en huisnummer *

Postcode *

Woonplaats *

Provincie *

Land *

Geboortedatum dd-mm-jjjj*

Geboorteplaats *

Uw email *

Telefoonnummer overdag *

Telefoonnummer 's avonds

Werkzaam bij *

Plaats *

Functie *

Beroepsvereniging

Accreditatienummer

Hoe ben je geattendeerd op deze opleiding *

Vooropleiding *

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving en betaalwijze *

 1 termijn 2 ( mogelijk bij plusmodules) 10 termijnen (leefstijlcoach), zie opties bij kosten en data 8 termijnen (leefstijlcoach dietisten en leefstijlcoach fysiotherapeuten)

 Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden*
         Download inschrijfvoorwaarden

Factuuradres
Wil je de factuur of post op een ander adres dan hierboven vermeld ontvangen, vul dat dan hieronder in.

captcha

* = verplichte velden